Facebook: Bé Ong Sài Gòn 
                              Tư vấn online: beongsaigon.edu.vn beongsaigon.edu.vn

Video

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20/11: Bạn Bờm lớp Lily làm MC

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20/11: Lớp Tulip với bài hát "Hành trình trên đất phù sa"

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20/11: Lớp Violet với tiết mục "Con mèo con chuột"

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20/11: Các bạn gấu nhỏ lớp Lily nhảy "The Bummy Bear Song"

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20-11 - Lớp Baby Tulip với tiết mục nhảy tự do

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ 20-11 của lớp Tulip vận động theo nhạc "Witch Doctor"

Trường mầm non Bé Ong Sài Gòn - Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2015

Cảm giác khi mẹ thử làm "Cô Giáo" - Bé Ong Sài Gòn

Cảm giác khi mẹ thử làm "Cô Giáo" - Bé Ong Sài Gòn

Múa trống cơm lớp sunflower - Bé Ong Sài Gòn

Múa trống cơm lớp sunflower - Bé Ong Sài Gòn

Lễ hội trang phục các dân tộc - Bé Ong Sài Gòn

Lễ hội trang phục các dân tộc - Bé Ong Sài Gòn

Hội diễn văn nghệ - Bé Ong Sài Gòn

Hội diễn văn nghệ - Bé Ong Sài Gòn

Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn trực tuyến bosg1
Tư vấn trực tuyến bosg2
08-6262 3344

Tư vấn

Clip